More Website Templates @ TemplateMonster.com. May 14, 2012!

Size en yüksek seviyede hizmet vermeyi hedefliyoruz

Hizmetlerimiz

01.
İşyeri Hekimliği Hizmetleri

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 81. Maddesi: Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür.
• İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek • Yıllık çalışma planı hazırlamak

02.
İş Güvenliği Hizmetleri

4857 sayılı İş Kanunu Madde 82 ye göre işverenler; sanayiden sayılan işlerin yapıldığı, devamlı olarak en az elli işci çalıştırıldığı, altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde; iş güvenliği önlemlerin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere, işyerindeki işçi sayısına, işyerinin niteliğine ve tehlike derecesine göre, bir veya daha fazla mühendis veya teknik eleman görevlendirmekle yükümlüdürler.
.
• İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak • Eğitim Planı hazırlamak • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak • Risk Değerlendirmesi yapmak • Acil Durum Planı hazırlamak • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak • İç Yönetmelik hazırlamak • İş İzni Prosedürü hazırlamak • Çalışma talimatları hazırlamak • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek • Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek • Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak • Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek • Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak • Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak • Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek • Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek • İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

03.
Mobil Sağlık Hizmetleri

"İŞİNİZE SAĞLIK" sloganıyla iş yerlerinde mobil sağlık hizmeti vermeye başladık. 2012 yılı ocak ayı itibari ile Tıp 2000 cerrahi tıp merkezi ile yapılan sözleşmelerle Mobil sağlık aracımızla birlikte odiometri(İşitme Ölçüm Cihazı),spirometre(solunum Fonksiyon testi),kan sayım cihazı(Hemogram), otorefrektometre(Göz ölçüm cihazı),spektrometre(Biokimya tetkikleri) gibi cihazlarımızı bünyemize katarak Tüm Türkiye genelinde yerinde sağlık hizmetini,numuneleri bekletmeden vede görülür bir şekilde yapılması en önemlisi Mobil sağlık Alanında hep bir adım ilere olabilmek için çalıştık.Çalışmalarımızın ödülünü her geçen gün referanslarımıza yeni firmaları katarak almaktayız.Mobil sağlık hizmeti vermek için biz bir ekip olarak 7/24 göreve hazırız.
• Odyometri • Spirometri • Akciğer Grafileri • Portör Taramaları • Diğer Tetkikler

04.
Periyodik Ölçümler Ve Sağlık Taramaları

Kuruluşumuzca yapılan periyodik ölçüm ve taramalar.
Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu.Akciğer grafisi.Solunum fonksiyon testi.Odyometri.Portör muayeneleri.HbsAg(Sarılık taraması).Anti HBs.Tam kan(18 parametre).Tam idrar tahlili.İdrarda kurşun,fenol,hippürik asit testleri.Kanda kurşun.Kan grubu.Karaciğer fonksiyon testleri.HCV-HIV testleri.EKG çekimi.Koruyucu aşılar.Göz muayenesi

05.
İş Yeri Ortam Ölçümleri

İşyerlerinin ortam ölçüm ve değerlendirilmeleri yapılarak,yasal değerler dışında çıkan sonuçlara gerekli önlem ve tedbirler aldırılır.
İşyeri Gürültü ölçümü ve gürültü haritası çizilmesi.İşyeri toz-lift ölçümü ve haritası çizilmesi.İşyeri aydınlatma ölçümü ve haritası çizilmesi.İşyeri termal konfor ölçümü(nem-ısı vb.).İşyeri titreşim ölçümü.

06.
Risk analizi ve eğitim

Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak.Gerekli çalışmaları planlayarak önlemler konusunda işverene önerilerde bulunmak.
1. Genel sağlık eğitimi 2. İlk yardım eğitimi 3. İş sağlığı eğitimi 4. Hijyen eğitimi 5. Ergonomi eğitimi 6. Bağımlılık yapan madde kullanımı ve zararları ile ilgili eğitim 7. İş güvenliği eğitimi 8. Kimyasallar ve kimyasal kullanımı eğitimi 9. Risk değerlendirme eğitimi 10. Uyarı işaretleri eğitimi 11. Yasal mevzuat güncel yönetmelikler ile ilgili eğitim